top of page
Det arbejder Forum for Grøn Sundhed for

I september 2021 vedtog vi på Forum for Grøn Sundheds generalforsamling en ny vision og formulerede vores mission og det sæt værdier, vi går ind for. Mission og værdier kan du læse herunder...

Vi ønsker stadig at skabe flere steder i Danmark, som kan fungerer som arena for naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Det kan f.eks. være gennem tiltag som Mænds Mødesteder, Far for Livet, udeskole samt andre pædagogiske initiativer, der kan kombineres med Grøn Sundhed.

Klik på dias-showets knapper for at læse mere om, hvad vi arbejder for til at begynde med - og kom gerne med nye forslag til indsatsområder, du selv ser som muligheder sammen med Grøn Sundhed.

1-Natur&Netværk 3 075.JPG

Flere green care steder

Danmark har brug for flere steder, hvor mennesker kan komme ud i det fri og møde andre - gerne også dyr...

Forum for Grøn Sundheds Mission

For at opfylde vores vision, er der en række forhold, der er af afgørende betydning, når det drejer sig om at udbrede viden og kendskab til Green Care. Vi har identificeret de seks nedenstående indsatsområder:

  1. Gren Care Vidensråd: Etablering af et Gren Care Vidensråd gør det muligt at samle, udbrede og formidle viden samt rådgive samarbejdspartnere og foreningens medlemmer.

  2. Green Care Basisuddannelse: Vi ønsker at der sker en opkvalificering af Green Care indsatsen i Danmark gennem oprettelsen af en Green Care Basisuddannelse, der giver deltagerne de nødvendige praktiske kundskaber inden for arbejdet med planter, dyr og natur i Green Care.

  3. Certificering af Green Care aktører: Vi ønsker at der sker en kvalitetssikring af Green Care indsatsen i Danmark gennem en certificering af aktører, der udbyder Green Care ydelser som haveterapi, naturterapi og socialt landbrug for at sikre brugerne de bedste forudsætninger for at vælge Green Care ydelser.

  4. Green Care Centre: For at forankre Green Care Basisuddannelsen og udbrede kendskabet til Green Care gennem muligheden af at opleve flere typer Green Care på samme sted, arbejder vi for at etablere og certificere Green Care Centre, der rummer flere typer Green Care indsatser på samme sted. Dette sker gennem samarbejde mellem offentlige og private aktører og kan omfatte eksisterende Green Care virksomheder, der opfylder betingelserne og udbyder Green Care ydelser.

  5. Green Care Faciliteter: Udbredelsen af en Green Care indsats i hele Danmark kan fremmes gennem udvikling og produktion af Green Care faciliteter, der fremmer og muliggør ophold i naturen og skaber flere anvendelsesmuligheder for Green Care Centre for både danskere og turister.

  6. Green Care Turisme: For at virkeliggøre visionen om at Danmark bliver et fremtrædende land i Green Care perspektiv, vil vi arbejde for udviklingen af flere Green Care aktiviteter og steder, der kan være til gavn for både danskere og turister, der søger sundhedsfremme gennem Green Care aktiviteter.

Denne vision vil vi stræbe efter at føre ud i livet under iagttagelse af Forum for Grøn Sundheds værdier, som vi har defineret på følgende måde:

Forum for Grøn Sundheds værdier

Forum for Grøn Sundhed ønsker at være et samlende fællesskab for et åbent samarbejde om omsorg for mennesker, dyr og natur. Vores væremåde afspejler denne omsorg gennem den empati og rummelighed, vi udviser både i relation til medlemmer, samarbejdspartnere og andre brugere af naturen.

Vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner, der går aktivt ind i udvikling af nyskabende initiativer, aktiviteter og faciliteter, der kan være med til at virkeliggøre Forum for Grøn Sundheds visioner.

bottom of page