top of page

Her er det nyeste indlæg i vores medlemsforum - vi vil gerne opfordre alle nye medlemmer til at oprette sig som medlemmer på hjemmesiden, så det bliver nemt at få disse nyhedsbreve ud til alle...

Kære medlem af Forum for Grøn Sundhed - kære Solsikker!

Vi har nu taget hul på vores tredje år, og det gør vi med større ambitioner, en større bestyrelse og et højere aktivitetsniveau. Fremover mødes bestyrelsen først i hver måned, og vi forventer også et højt aktivitetsniveau både i foreningen og i vores græsrodsbevægelse, Solsikkerne, som er i gang med at brede sig til hele landet med lokale afdelinger.

Det er fortsat muligt at være med i Solsikkerne helt gratis, for vi ønsker at alle kan rummes i vores fællesskab uanset deres økonomiske situation. Til gengæld har bestyrelsen besluttet, at prisen for medlemskab af Forum for Grøn Sundhed justeres, så vi får bedre mulighed for at gøre noget aktivt. Derfor er prisen for et personligt medlemskab nu 300 kr. og man kan for 150 kr. blive optaget som støttemedlem. Du kan støtte Grøn Sundhed som medlem gennem Mobile Pay Box 0154FR eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto i Danske Bank Nykøbing: 4386 4386391475.

Da selvstændigt erhvervsdrivende og andre virksomheder har mulighed for at trække udgifter til medlemskab fra i regnskabet og derved få et skattefradrag, har vi valgt at virksomheder fortsat betaler det dobbelte i kontingent. På den måde får vores forening indirekte statsstøtte 😊

Vi har været så heldige at flere nye medlemmer er kommet til, og vi har modtaget en donation fra en anden forening, så vi har kunnet sætte gang i tryk af brochurer og T-shirts m.m., så det betyder, at de lokale afdelinger nu kan gå ud og tiltrække nye medlemmer, så fællesskabet omkring natur, dyr og sundhed kan vokse. Vi arbejder lige nu på at komme med et medlemstilbud, der kan gøre det attraktivt særligt for stressramte mænd at blive medlemmer, og flere tilbud er i støbeskeen. Så husk at oprette dig som medlem i forummet på vores hjemmeside, så du modtager vores nyhedsbrev og kan blive opdateret.

Klik HER for at se indlægget i medlemsforum!

26 visninger0 kommentarer

To år gammel. Så kan man gå og stå på egne ben og begynde at se sig om i verden.


Det er så også tilfældet for vores forening, Forum for Grøn Sundhed, som ikke alene har fået dette nye navn, men også er vokset og har fået en græsrodsbevægelse, Solsikkerne, der allerede i sit første leveår har spredt sig til andre egne af landet og har slået rødder.

Hensigten med Solsikkerne er at sætte en ny dagsorden og at samles om de værdier, der er egnede til at skabe god stemning og harmoni mellem mennesker. Og sundhed er en fundamental forudsætning for at leve at aktivt og harmonisk liv på jorden. Derfor var det nærliggende, at bevægelsen Solsikkerne blev en del af Forum for Grøn Sundhed.

Det har givet anledning til, at vi nu udvider vores bestyrelse til ni medlemmer plus suppleanter, så vi kan arbejde endnu mere koncentreret for at skabe lokale initiativer, der kan komme folkesundheden til gavn. Det indfører vi med en vedtægtsændring ved en ekstraordinær generalforsamling 1. november.

Og her kan vi så italesætte det helhedssyn, vi har valgt at anlægge på Grøn Sundhed, for det er en grundlæggende ændring i vores tilgang til begrebet Green Care. Green Care handler jo primært om vores relation til de omgivelser, vi søger trøst, lindring eller glæde ved at opholde os eller være aktive i. I Forum for Grøn Sundhed har vi nu valgt at anlægge det, man kan kalde en holistisk tilgang til begrebet Grøn Sundhed, fordi vi jo udmærket ved, at duften af skovbunden og dens urter er en uadskillelig del af oplevelsen af at være omgivet af skovens træer, og det at smage på de små lysende grønne blade af skovsyre, der er fulde af C-vitaminer, også er en del af den sundhedsoplevelse, vi får i skoven.


På samme måde er smagen af de første gulerødder en del af det udbytte, vi får af at deltage i det, der kaldes socialt landbrug, hvor man dyrker gulerødder, og det er jo ikke til at sige, hvor den ene oplevelse begynder og den anden tager over – det er alt sammen udtryk for noget grønt og noget sundt, og jo mere vi i fællesskab dyrker, tilbereder og indtager af sunde fødevarer, jo større betydning har det for vores sundhed. Så derfor er dyrkning i fællesskab i fokus i vores seneste projekt i Forum for Grøn Sundhed, Ud på Gården – Samlingsgårde – Hay Day In Real Life.

Med dette projekt, som vi ønsker at realisere i 2023, har vi taget endnu er skridt i retning af at blive en både lokal og landsdækkende forening, hvor vi med Solsikkernes rummelighed og fokus på events og inspiration kan skabe åbne mødesteder, der kan fungere som netop det, vores forening hedder, nemlig Forum for Grøn Sundhed. Et forum som er åbent for alle, der har lyst til eller brug for at lære nye sider af sig selv at kende og mestre nye færdigheder, som man lærer og udvikler i et aktivt fællesskab.

Tak til alle, der bakker op om denne vision, og som vil være med til at bringe den videre, så vi kan give et sundt samfund videre til vores efterkommere.


24 visninger0 kommentarer

- og det håber vi også, du gør!

Årsmøde og generalforsamling d. 30. september i Nykøbing Falster

Vi glæder os til at præsentere nogle af de mange nye initiativer, vi har taget i år, præsentere nye bestyrelsesmedlemmer og slutte af med en festlig aften langt ud på Kulturnatten.

Vi begynder kl. 15, men programmet er ikke helt klar endnu, så mere følger.

Vores ordinære generalforsamling er kl. 17, der skulle alle kunne nå frem. Dagsorden iht. vedtægterne.

Så sæt X i kalenderen og hold øje med indbakken, så kommer den endelige dagsorden og programmet snarest muligt...


9 visninger0 kommentarer
bottom of page