top of page
– 29. september slipper vi visionen for 2022 løs i Gørlev


Enghaven 10 i Gørlev - Værestedet SACS, hvor vi holder generalforsamling og fest 29. september 2021.

Nu har det varet over et år!

Rigtig mange frivillige foreninger, der gerne vil gøre en forskel både for medlemmerne og for samfundet som helhed, har haft en hård tid med alle de restriktioner, samfundet har været underlagt.

Det har været svært at finde ud af, hvordan de planlagte begivenheder og projekter kunne blive til virkelighed, for hvordan får man noget til at ske, når man ikke må mødes og ikke kan få udført ting i fællesskab?

Green Care Danmark er ingen undtagelse, og det har naturligvis præget vores kommunikation eller mangel på samme. Vi har ikke haft noget positivt, vi kunne melde ud, og vi har ikke ønsket at bidrage til debatten med nedslående meldinger. Så vi har været tavse på hjemmesiden og de sociale medier…

MEN: Vi har ikke siddet på hænderne! Tværtimod! Vi har faktisk haft rigtig travlt under overfladen, for Danmark har jo vist, at når krisen kradser, er naturen den resurse, flest søger ud i for at finde ro og overskud igen. Og det har vi ladet os inspirere af: Vi har lagt hovederne i blød og talt med en række mennesker, der deler vores optagethed af at gøre en forskel på den gode måde. Og derfor kan vi nu til vores første ordinære generalforsamling præsentere en hel vifte af tiltag under den fælles titel ”Vision 2022”. Vi har spændt buen hele 2021 – nu skal vi ramme målet i 2022. Og vi har sat målet højt, så vi virkelig kan gøre en forskel for danskernes fysiske og mentale sundhed!

Så følg med fra nu af… og kom til vores festlige generalforsamling, hvor vi i fællesskab fejrer, at vi igen kan mødes om bål og grill i naturen. Det bliver i Gørlev d. 29. september, hvor vi kan præsentere visionen og skabe den energi, der skal til for at føre den ud i livet. Vel mødt!

13 visninger0 kommentarer

Green Care Camps tilbyder medlemmerne en uges feriekursus og fællesskab for 500 kr.


”Vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring.” Det er et af de centrale budskaber i organisationen ”En Procent Er Nok”, som arbejder med forebyggelsen af kriminalitet og social udsathed i DK. Organisationen En Procent Er Nok blev for år tilbage stiftet af den tidl. rockerpræsident, Martin Chr. Celosse-Andersen, som har forladt det kriminelle miljø og sidste år blev nomineret til en pris som årets leder, af “Lederne” - Danmarks største interesseorganisation for ledere - for sit samfundsrelevante arbejde med En Procent Er Nok.

Denne vision har vakt genlyd i foreningen Green Care Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til naturens positive indvirkning på mennesker, der kæmper med såvel fysiske som psykiske udfordringer, og som netop nu lancerer et helt nyt koncept for naturferie under navnet Green Care Camps. En Procent Er Nok har et panel af rådgivere og foredragsholdere, der bl.a. er specialiseret i at arbejde med livsændringer, mønsterbrud, afhængigheder og hverdagsproblematikker for at skabe ny motivation og positivt tankesæt. Og da Green Care Camps med deres forankring i naturlige omgivelser giver deltagerne ideelle betingelser for at se sig selv med nye øjne og samskabe i fællesskab, er der her skabt en ny og meningsfuld ramme for personlig udvikling, som kan komme alle til gode uanset status og professionel baggrund.

I kølvandet på corona-krisen søger danskere ud i naturen, men der mangler egnede steder, hvor uøvede kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid. Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen, og også socialt udsatte skal kunne opnå dette. ”- for hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om deres Green Care Camps. De handler meget kort fortalt om at etablere nogle lejre, hvor man også deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man yder en indsats og indretter shelterpladser og terapihaver forskellige steder i Danmark.”

Ifølge Green Care Danmarks formand, Troels Lyndelse, er baggrunden for initiativet et ønske om både at udbrede kendskabet til Green Care og skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil Green Care Danmark hjælpe med,” siger han, ”både ved at skabe flere Green Care steder og ved at skabe en praksis, så det bliver økonomisk muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser – og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Konceptet prøves af i år som et 100 % privat finansieret initiativ, men det forventes, at lokale foreninger for førtidspensionister og andre socialt udsatte næste år kan søge tilskud efter servicelovens §18, og der søges tilskud fra sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet.

Kontakt:

#EnProcentErNok: Martin Christian Celosse-Andersen +45 31 73 16 66, mail info@enprocenternok.dk

Green Care Danmark: Troels Lyndelse +45 41 56 40 26 mail info@greencaredanmark.dk

Landsforeningen for Førtidspensionister: Carl-Erik Nielsen, +45 21 72 30 06, mail foertid@gmail.com

15 visninger0 kommentarer

To foreninger går sammen om at skabe nye muligheder


Pressemeddelelse 20. juli 2020

I kølvandet på corona-krisen har det været meget omtalt, hvordan danskere søger ud i naturen. Men ikke alle har muligheden, og der mangler måske egnede steder, hvor man kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid.

Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen.

”- og hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om det initiativ, Green Care Danmark komme med. Det hedder Green Care Camps og handler meget kort fortalt om at lave nogle lejre, hvor man både deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man er med til at yde en indsats for at indrette f.eks. shelterpladser eller terapihaver rundt om i Danmark.”

Green Care Danmarks formand Troels Lyndelse fortæller, at baggrunden for initiativet er et dobbelt ønske: At udbrede kendskabet til Green Care i Danmark og at skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil vi i Green Care Danmark hjælpe med,” siger Troels Lyndelse. ”Både ved at skabe flere Green Care steder og ved at etablere en praksis, så det også økonomisk bliver muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Inspirationen til Green Care Camps kommer dels fra Mellemfolkeligt Samvirkes Work camps og dels fra Værestedet SACS ved Kalundborg, der er medstifter af Green Care Danmark. Her er en gammel planteskole med store bygninger ved at blive forvandlet til en oase for værestedets brugere, og det kan man nu være med til som frivillig, hvis man melder sig til som deltager på en Green Care Camp.

I år bliver konceptet prøvet af som et 100 % privat finansieret initiativ, men tanken er at det skal danne skole, så lokale foreninger for førtidspensionister og socialt udsatte kan søge tilskud efter servicelovens §18, så det næste år er muligt at komme på Green Care Camping flere steder i landet. I den forbindelse modtager Green Care Danmark gerne tilskud fra eventuelle sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet. Se mere på www.greencarecamps.com.

2 visninger0 kommentarer
bottom of page