top of page

Nyt: Tre foreninger i samarbejde om personlig udvikling i naturen


Green Care Camps tilbyder medlemmerne en uges feriekursus og fællesskab for 500 kr.


”Vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring.” Det er et af de centrale budskaber i organisationen ”En Procent Er Nok”, som arbejder med forebyggelsen af kriminalitet og social udsathed i DK. Organisationen En Procent Er Nok blev for år tilbage stiftet af den tidl. rockerpræsident, Martin Chr. Celosse-Andersen, som har forladt det kriminelle miljø og sidste år blev nomineret til en pris som årets leder, af “Lederne” - Danmarks største interesseorganisation for ledere - for sit samfundsrelevante arbejde med En Procent Er Nok.

Denne vision har vakt genlyd i foreningen Green Care Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til naturens positive indvirkning på mennesker, der kæmper med såvel fysiske som psykiske udfordringer, og som netop nu lancerer et helt nyt koncept for naturferie under navnet Green Care Camps. En Procent Er Nok har et panel af rådgivere og foredragsholdere, der bl.a. er specialiseret i at arbejde med livsændringer, mønsterbrud, afhængigheder og hverdagsproblematikker for at skabe ny motivation og positivt tankesæt. Og da Green Care Camps med deres forankring i naturlige omgivelser giver deltagerne ideelle betingelser for at se sig selv med nye øjne og samskabe i fællesskab, er der her skabt en ny og meningsfuld ramme for personlig udvikling, som kan komme alle til gode uanset status og professionel baggrund.

I kølvandet på corona-krisen søger danskere ud i naturen, men der mangler egnede steder, hvor uøvede kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid. Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen, og også socialt udsatte skal kunne opnå dette. ”- for hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om deres Green Care Camps. De handler meget kort fortalt om at etablere nogle lejre, hvor man også deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man yder en indsats og indretter shelterpladser og terapihaver forskellige steder i Danmark.”

Ifølge Green Care Danmarks formand, Troels Lyndelse, er baggrunden for initiativet et ønske om både at udbrede kendskabet til Green Care og skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil Green Care Danmark hjælpe med,” siger han, ”både ved at skabe flere Green Care steder og ved at skabe en praksis, så det bliver økonomisk muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser – og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Konceptet prøves af i år som et 100 % privat finansieret initiativ, men det forventes, at lokale foreninger for førtidspensionister og andre socialt udsatte næste år kan søge tilskud efter servicelovens §18, og der søges tilskud fra sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet.

Kontakt:

#EnProcentErNok: Martin Christian Celosse-Andersen +45 31 73 16 66, mail info@enprocenternok.dk

Green Care Danmark: Troels Lyndelse +45 41 56 40 26 mail info@greencaredanmark.dk

Landsforeningen for Førtidspensionister: Carl-Erik Nielsen, +45 21 72 30 06, mail foertid@gmail.com

12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page