top of page

Vi ser fremad mod mere grøn sundhed - med friske øjne og et nyt navn

Formandens beretning 2021 til generalforsamlingen 29. september 2021


Vi har været en tur oppe i luftballonen - og set ud i fremtiden...

Ved denne første ordinære generalforsamling kan vi se tilbage på det første år, der har budt på store vanskeligheder ikke alene for vores forening, men for mange andre foreninger og for samfundet som helhed. Her tænker jeg naturligvis på de restriktioner i samfundet, der blev indført i 2020 som følge af Corona-smitte, som betød, at det ikke længere var muligt at samles og udføre arbejdet i fællesskab.

Dette var kernen i det vigtigste initiativ, vi lancerede ved foreningens start, nemlig Green Care Camps, der skulle kombinere mulighederne for at skabe attraktive ferietilbud for både frivillige og socialt udsatte, samtidig med at de bidrog til at etablere eller udvide Green Care steder – et ægte win-win initiativ, som desværre ikke kunne gennemføres hverken i 2020 eller her i 2021.

Coronaen fik også andre følger for medlemmer i foreningen, som gjorde arbejdet for Green Care sagen vanskeligere. Arrangementer måtte aflyses, og de arbejdsfællesskaber, der var opstået, smuldrede. Isolationen gjorde det også vanskeligt at nå ud med budskabet om Green Care, selv om det var mere aktuelt end nogensinde, da danskerne jo flokkedes ud i naturen helt af sig selv som modvægt netop til den ensomhed, depression og modløshed, som ramte mange pga. de omfattende restriktioner. Så selv om dette set med Green Care-øjne må anses som positivt, var det ikke muligt at udnytte denne situation til at gøre en indsats for at udbrede kendskabet til og brugen af organiserede Green Care initiativer.

Netop betegnelsen ”Green Care” viste sig også i højere grad end ventet at være en medvirkende faktor i forsøget på at trænge igennem med det budskab om de muligheder, der ligger i at bruge naturen, haver og landbrug som ramme for sundhedsfremmende aktiviteter. Det engelske udtryk er nok lettere at forstå for engelsktalende end det er at skulle få danskere til at forbinde flere forskellige typer aktiviteter i forskellige ”grønne arenaer” med den samlende betegnelse Green Care. Den giver mening i en videnskabelig beskrivelse af disse aktiviteter, men ordene vækker hver for sig mange andre associationer i retning af grøn omstilling, biologisk nedbrydelige rengøringsmidler, pleje af golfbaner osv., og det hæmmer kommunikationen. Når man skal indlede med at forklare begrebet ”Green Care” til modtagere af vores budskaber, er det svært at få en umiddelbar dialog, og det gør kommunikationen om vores overordnede formål vanskeligere. Vi har ikke primært et akademisk fokus, hvor en videnskabeligt nøjagtig betegnelse er vigtig. Det har vi også, men det er ikke det primære – vi vil gerne række ud og skabe en større bevidsthed om, hvilke store menneskelige og økonomiske fordele, vores samfund kan høste, med anvendelse af Green Care. Så derfor har vi fundet frem til, at vi er nødt til at oversætte denne betegnelse til noget, der giver mere umiddelbar mening, og efter moden overvejelse er vi nået frem til, at da de handler om at fremme menneskers fysiske, mentale og psykiske sundhed og velbefindende, må ordet ”sundhed” være centralt, og da fællestrækket mellem den fri natur, haver og landbrug er ”det grønne”, må det være denne kombination, der er nemmest at forstå og huske. Så med dette udgangspunkt lægger vi op til en ny start, hvor vi fastholder vores fokus, men gør det mere ”spiseligt” ved at oversætte Green Care til Grøn Sundhed. Og da vi fortsat ønsker at signalere, at der er tale om grøn sundhed i en bredere forstand, har vi valgt at skifte navn på foreningen, så den fremover på dansk vil hedde Forum for Grøn Sundhed Danmark, mens den engelske betegnelse fremover vil være Forum for Green Care Denmark. På denne måde fastholder vi den videnskabelige betegnelse Green Care i det engelske navn, mens det danske navn bliver lettere at forstå og formidle.

Her kan man så indvende, at grøn sundhed også kan opfattes som noget, der ikke kun handler om sundhed i grønne omgivelser, men også sundhed gennem grøn ernæring – og det er jo indlysende rigtigt. Men vi har et primært fokus på, hvordan vores omgivelser påvirker os, og ikke mindst på, hvilke aktiviteter, de indbyder til. Derfor kan vi sige, at når vi sidder om lejrbålet og skal tilberede et måltid, så ser Forum for Grøn Sundhed på de grønne omgivelser og glæden ved at dyrke de grøntsager, der kommer i gryden, men ikke på, hvad der er i gryden, selv om det naturligvis også er vigtigt. Den sunde, grønne ernæring vil vi gerne samarbejde om og formidle, men vi kan også opnå sundhed i det grønne uden at spise noget, blot ved simpelt hen at være i grønne omgivelser, hvad enten det er i haven, på marken, i skoven, ved stranden eller i vildmarken. Og det er bevidstheden om denne sundhed, vi gerne vil være med til at øge, så den bliver sat i spil i flere sammenhænge og samtidig på den måde er med til at øge forståelsen for natur, have og landbrug, så det også er noget, vi passer på og behandler ordentligt. Naturen passer på os mennesker og giver os sunde, grønne omgivelser og dejlige oplevelser, og den gengælder vi – naturligvis 😊 – ved at passe på naturen og de dyr, der lever der sammen med os.

Så vidt vores nye profil – som vi fortsat vil arbejde på at udvikle.

Udvikling er også nøgleordet i det, der er foregået i bestyrelsen i det første år. Foruden at vi hver især har arbejdet for at udvikle de steder, vi forsøger at gøre til udgangspunkter for Green Care – eller Grøn Sundhed – fællesskaber, har vi analyseret udviklingen i samfundet og forsøgt at finde de områder, hvor vi mener, vores viden og metoder kan komme samfundet til gavn. Dem har vi beskrevet i et omfattende fortroligt arbejdsdokument med titlen ”Vision og Fokus 2022”, som vi har delt med en række ligesindede aktører, som vi har indledt et samarbejde med i det forløbne år. I samarbejde med en frivillig ekstern konsulent har vi på denne baggrund udmøntet vores overvejelser i en ny-formuleret udgave af vores Vision, Mission og Værdier, som vi har foreslået vedtaget på generalforsamlingen, således at den kan fremstå som del af det officielle grundlag for foreningen.

Og med disse tiltag ser vi os godt rustet til at fortsætte arbejdet med Forum for Grøn Sundhed Danmark i 2022 og håber, udviklingen i samfundet vil tillade os at realisere vores ideer og tiltag.

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page