top of page
DSC01170.JPG

Her er min historie om Grøn Sundhed - Troels

Hvert medlem af bestyrelsen har en personlig baggrund for deres engagement

Som 10-årig var jeg så heldig at bo et halvt år på den spirituelle højskole Søtoftegård ved Gyrstinge Sø. Her kunne jeg være med til at passe gårdens dyr og gå på opdagelse i skoven. Det gav mig det åndehul, jeg havde brug for, i en barndom præget af kriser, konflikter og alkoholmisbrug. Der var ikke noget, der hed Grøn Sundhed dengang, men det var jo faktisk det, jeg opfandt for mig selv.

Da jeg selv som far kunne være med til at etablere en naturbørnehave, som mine børn kunne gå i hos deres mor, gav jeg så Grøn Sundhed-bolden videre, og igen da vi som familie etablerede en friluftsgård, hvor vi kunne dele vore glæde ved naturen og dyrene med andre.

Finanskrisen fik mig til at søge nye muligheder med en masteruddannelse i landdistriktudvikling. Den fortsatte så med et modul i naturbaseret terapi og sundhedsfremme, hvor jeg fik øjn på Grøn Sundhed og så en sammenhæng mellem Danmark som et lykkeligt land, vores landbrugslandskab og vores natur.

Gennem personlige kriser, der også bragte min barndoms traumer i spil, blev jeg så endnu en gang sat på sporet af Grøn Sundhed – denne gang som svaret på mit højere formål. For kriserne håndterede jeg ved at bruge coaching og livsfilosofi til at finde en ny mening i mit liv, som pludselig havde ændret sig radikalt. Og her blev Grøn Sundhed svaret og min mission formet: At hjælpe mennesker til at finde sig selv i naturen og i samspil med dyr.

Så det er baggrunden for min indsats for Grøn Sundhed.

Og det er også det, der har ført til at jeg har et projekt omkring Terapihaven Hepaticana, hvor jeg bor, se  www.terapihaven.com.

Troels

bottom of page