top of page
GCD logo HVID.png

Medlemsvilkår for Green Care Danmark Virksomheder

Udkast til etiske retningslinjer for Green Care Danmark.

Som medlem forpligter du dig til at drive din Green Care virksomhed og tilbyde ydelser i overensstemmelser med følgende vilkår:

  1. Virksomheden arbejder på natures præmisser og sikrer altid at de dyr, planter og landskaber, der indgår i virksomhedens arbejde, behandles skånsomt og bæredygtigt.

  2. De borgere, der deltager i aktiviteter eller modtager terapeutiske ydelser, behandles ud fra en moralsk standard, der sikrer den enkeltes anonymitet og personlige integritet. Der bruges aldrig tvang eller pression i forhold til klienten.

  3. Virksomheden forpligter sig til at overholde alle gældende standarder i behandlingen af brugernes personlige data.

  4. Virksomheden forpligter sig til at holde en eventuel profil på Green Care Danmarks hjemmeside opdateret og at sikre, at yderligere information kan findes på enten en fælles Green Care hjemmeside eller virksomhedens egen hjemmeside.

  5. Virksomheden har tegnet en relevant virksomheds-ansvarsforsikring, som dækker alle virksomhedens aktiviteter. På de områder, hvor der ikke kan tegnes forsikring, forpligter virksomheden sig til at skilte med dette, så brugerne er informerede.

  6. Virksomheden forpligter sig til kun at bruge eller ansætte autoriseret personale i funktioner, der direkte har med klienternes terapi og/eller behandling at gøre. Såfremt denne foregår uden tilstedeværelse af autoriseret personale, forpligter virksomheden til at sikre, at autoriseret personale har beskrevet aktiviteten/processen, og at denne beskrivelse er tilgængelig for de brugere, der måtte ønske det.

  7. Virksomheden forpligter sig til at holde deres viden ajour og bidrage til at udveksle erfaringer med andre Green Care Danmark-virksomheder med det formål at højne professionalismen og sikre en ensartet udvikling af Green Care tilbud i det omfang, de ikke er underlagt certificeringskrav fra andre myndigheder.

  8. Virksomheden forpligter sig til kun at udøve sin virksomhed på områder, der enten er ejede af virksomheden eller hvor der er indgået en skriftlig aftale om brug af området til virksomhedens formål. Såfremt aktiviteterne foregår på offentlige områder skal det sikres, at de ikke konflikter med anden anvendelse af det pågældende område i den periode, aktiviteten foregår i.

  9. Virksomheden forpligter sig til at operere med fakturering og betalingsbetingelser, der er egnede til at sikre en sund økonomi for såvel virksomhed som kunder/klienter. Timepriser og priser på faste ydelser skal fremgå af virksomhedens hjemmeside, ligesom tilknyttede konsulenter skal oplyse de honorarer, de opkræver i forbindelse med behandling/aktivitet på virksomhedens område.

DSC01097.JPG
bottom of page