top of page

Det arbejder vi for - 4

Green Care Academy - et langsigtet tiltag

 

Projektet Green Care Academy omhandler et virtuelt og et fysisk community, der inspirerer alle til sundhedsfremmende ophold i naturen. Det virtuelle Green Care Academy er et online community med hjemmeside, blog, videoer og booking af foredrag og ture og profiler på sociale medier. 

Green Care Academy tjener to formål: At samle og formidle viden om sundhedsfremmende aktiviteter i naturen, og at gennemføre aktiviteter på særlige steder, der demonstrerer disse og viser, hvilke steder man som borger selv kan opsøge for at opleve denne virkning. Visse af disse aktiviteter tilbydes som betalte ydelser, og gennem oprettelse af en tilskudsordning, der øremærker midler til naturuvante, socialt udsatte borgere, personer med funktionsnedsættelser fremmer projektet disse gruppers mulighed for at få adgang til aktiviteter, der er egnede til at give lyst til mere af samme slags…

Projektets steder og aktiviteter at skabe en platform, der synliggør de mange muligheder for at bruge naturens forskellige rum til terapeutiske formål og formidler denne viden til hele Danmark.

Projektet Green Care Academy er et langsigtet tiltag, der kræver finansiering for at blive realiseret. Vi beskriver det her, for at gøre vores ambitioner synlige og dermed forhåbentlig gøde jorden for at tankerne bag projektet bliver til virkelighed.

bottom of page